Čo pre vás znamená projekt Metropolis a aká je vaša úloha v ňom?  

Na projekte pôsobím ako projektový manažér investora a mojou úlohou je riadenie jednotlivých úkonov v prípravnej aj realizačnej fáze. Ide o široké spektrum prác, pričom vývoj projektu sa odohráva v niekoľkých paralelných líniách. Metropolis je nielen architektonickým, ale aj manažérskym snom, pretože tu vidíme postupy a riešenia, ktoré nie sú na stavbách bežné, spolupracujeme so špičkovými firmami a technológiami, ktoré myslia 20 rokov dopredu. Preto pridelenie Metropolisu vnímam ako mimoriadnu výzvu v mojom profesijnom živote. Týmto by som sa chcel poďakovať vedeniu našej spoločnosti za príležitosť a prejavenú dôveru.

 

Od akej fázy sa projektu intenzívne venujete?  

Do projektu som zasiahol od začiatku realizácie výstavby, teda od apríla 2021. V tom čase sa v bratislavskom downtowne spúšťali výkopové práce a prebiehal finálny tender na výber zhotoviteľa spodnej stavby, ktorý vyhrala spoločnosť Metrostav Slovakia, a. s. Základová jama bola pripravená na jeseň 2021 a začiatkom roku 2022 bola dokončená základová doska. Vtedy došlo k odovzdaniu staveniska generálnemu dodávateľovi hornej stavby, ktorým sa na základe tendra stala japonská spoločnosť Takenaka.

 

Čím sa Metropolis technologicky líši od iných projektov v lokalite?

Naša architektúrou unikátna a zapamätateľná novostavba Metropolisu bude vo svojom vybavení disponovať triumfami, ktoré nebudú na prvý pohľad viditeľné, ale užívateľom zabezpečia mimoriadny komfort. Vetranie rekuperáciou prémiovej značky Wolf už bolo spomenuté viackrát a k tomu by som ešte dodal, že výmena vzduchu touto technológiou bude realizovaná individuálne pre každý byt zvlášť. Je to veľká výhoda oproti centrálnej rekuperácii, pri ktorej je potrebné živiť veľkú centrálnu rekuperačnú jednotku pre celú budovu. V našom prípade je návrh energeticky zoptimalizovaný.

Značka Wolf je „mercedesom“ medzi rekuperáciami a nami vybrané prvky majú najlepšiu účinnosť na trhu, sú jednoduché na údržbu, efektívne, skrátka ideálne do podmienok v Bratislave. Disponuje používateľsky jednoduchým ovládaním, inteligentnou reguláciou a má preukázateľne najlepšiu akustiku spomedzi všetkých dostupných výrobkov svojho druhu na trhu.

 

Ako to bude v bytoch fungovať prakticky?  

Aby sme dosiahli čo najvyšší komfort pre užívateľov, navrhli sme umiestnenie odťahu znečisteného vzduchu z celého bytu do priestorov kúpeľní a WC. Odtiaľ bude jednotka ťahať vlhkosť, zvýšenú teplotu aj znečistený vzduch zo všetkých miestností. Znehodnotený vzduch bude odsávaný do rekuperačnej jednotky, v ktorej sa využije iba jeho energia (teplo), a ďalej bude odvádzaný mimo objektu.  

Do bytu bude rekuperácia privádzať svieži čerstvý vzduch, ktorý bude prechádzať cez filtre F7. Tie predstavujú vyššiu triedu, ako požaduje norma. Sú schopné zachytiť aj najmenšie čiastočky prachu, alergénov a splodiny z vonkajšieho prostredia. Ich čistenie a výmena sú nenáročné.

 

Spomínali ste, že vetranie bude mať inteligentnú reguláciu. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Užívateľ si doma bude riadiť rekuperáciu cez hardware modul či aplikáciu od Wolfu. Veľkou výhodou je možnosť regulácie vetrania aj v prípadoch, keď sa bude nachádzať mimo domova. Je nastaviteľná na tri úrovne. Prvou je mierne vetranie, keď je byt prázdny, druhou úrovňou je bežná prevádzka s veľmi tichým módom a normálnou normovou výmenou vzduchu a 3. stupeň umožní krátkodobé zvýšenie výkonu na rýchle a výkonné vyvetranie.  

 

Ako bude v budove vyriešené kúrenie a chladenie?  

Bude tu stropné kúrenie a chladenie, ktoré bude napojené na jeden centrálny rozdeľovač a, samozrejme, na strojovňu chladenia i OST – sú to dve funkcie v jednom systéme. Systém úspešne roky funguje v Londýne i v Nemecku a spoločnosť Rehau s ním má už niekoľkoročné skúsenosti.

 

Aký je rozdiel medzi stropnými a inými systémami vykurovania a chladenia, napríklad podlahovými? Ako si užívateľ reguluje kúrenie a chladenie, zabudované v strope?  

Na reguláciu sálavého kúrenia a chladenia systémov Rehau slúži hardvérový ovládač i samostatná aplikácia od spoločnosti Rehau. Užívateľ si bude môcť kedykoľvek nastaviť želanú teplotu interiéru, a to aj vtedy, keď sa bude nachádzať mimo bytu.

Najväčšou výhodou je, že na užívateľa nič fúka a nie je ohrozené zdravie, ako sa to stáva pri chladení bežnou klimatizáciou. Pre ľudský organizmus je sálavé stropné kúrenie a chladenie najprirodzenejšie. Spomedzi mnohých výhod systému by som vyzdvihol aj estetickú a praktickú funkciu, pretože tým, že bude náš systém vedený po stropnej konštrukcii a zabudovaný podomietkovým systémom, umožní užívateľovi lepšie si zariadiť interiér aj udržiavať ho. V priestore prekáža žiadne teleso radiátora ani konvektora s podlahovou krycou mriežkou, do ktorej často zapadajú rôzne nečistoty a prach.

Rozdiel pri stropnom kúrení oproti podlahovému spočíva aj v tom, že pri stropnom nekúrite do nábytku, ako sa to často deje pri vykurovacom telese zabudovanom v podlahe. V Metropolise bude krásna drevená podlaha a podlahové kúrenie pri tomto type exkluzívnej podlahy nie je efektívne.

 

Metropolis je projektovaný v súlade s princípmi ESG a na splnenie požiadaviek najvyššej energetickej kategórie A0. Aké prvky a technológie pomáhajú pri plnení environmentálnych a energetických cieľov budovy?

Vďaka vysokej energetickej hospodárnosti návrhu sa budova dostala do kategórie „A“ pre celkovú spotrebu energie 31 kWh/m2*a, ako aj do kategórie „A0“ v rámci primárnej spotreby energie 14 kWh/m2*a, čo je zásluhou najmä mnohých inovácií v projekte. Ide o najvyššie možné triedy v daných kategóriách.

 

Čo v takejto budove zohráva najdôležitejšiu úlohu na splnenie nízkej spotreby energie?  

Na dosiahnutie nízkej spotreby energie sú dôležité najmä nízke teplotné spády. V Metropolise bude stropné kúrenie, ktoré funguje na nízkom teplotnom spáde, pričom privádzaná teplota je max. 38 °C a odvádzaná 30 °C. To znamená, že stroje nemusia ísť na vysoký výkon, pretože nie je potrebné ohriať teplotu na vysoké stupne, ako je to napríklad pri radiátoroch.  

Chladenie pracuje na teplotnom spáde 15/23 °C (prívod, odvod), pričom pri bežných projektoch využívajú FCU (fancoily), tepelné čerpadlá či iné systémy chladenia spád 7/23 °C, čo nie je tak ekonomicky šetrné, pretože ochladenie vody na 7 °C spotrebuje veľké množstvo energie.

Objektový systém OST a strojovne chladenia sú optimalizované za pomoci dlhoročných skúseností Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, vďaka čomu bude mať budova nízke náklady na prevádzku a ponúkne nielen komfortné, ale aj energeticky efektívne byty na predaj. Budúci obyvatelia to zaiste ocenia, pretože im to dlhodobo prinesie nemalé úspory na energiách.  

Na dosiahnutí vyššej úspory energie sa významne podieľa aj závesná prevetrávaná fasáda s minimálnymi tepelnými mostami, ktorými preniká minimálny chlad. Fasádny obklad z ľahkého hliníkového materiálu Alucobond má nielen atypický ultimátny vzhľad, ale je aj udržateľný, nakoľko hliník sa vyznačuje nízkou spotrebou energie pri výrobe, má vysokú životnosť a je odolný voči zmenám počasia. Rovnako zanecháva výrazne menšiu uhlíkovú stopu.

Ďalšiu dôležitú funkciu tu zohráva kvalita profilov okien a balkónových dverí značky Wicona a tiež zasklenia – izolačné trojsklá a rámy z jedinečnej recyklovateľnej hliníkovej suroviny.  

Rovnako optimalizovaný rekuperačný systém na výmenu vzduchu značky Wolf sa vyznačuje nízkou energetickou spotrebou, nižšími nákladmi na prevádzku, menšou spotrebou materiálu na vedenie potrubia, a tým pádom nižšou uhlíkovou stopou.  

Všetky technológie spolu s kvalitnými materiálmi vytvárajú harmóniu medzi komfortom pre klientov a hospodárnou prevádzkou budovy.

 

V akej fáze sa projekt aktuálne nachádza? Čo sa bude diať počas nasledujúcich týždňov?  

S výstavbou sme pokročili na 16. poschodie a po jeho dokončení bude hotových viac ako 90 % železobetónových konštrukcií hrubej stavby (monolitu). Na to nadviažu balkónové konštrukcie, prvky uzatvorenia budovy s dôrazom na hydroizoláciu, ďalej ustupujúce terasy atď. Realizujeme prvky, ktoré je potrebné urobiť včas vzhľadom na poveternostné podmienky v zimnom období. Projekt čoskoro získa fasádu a pred koncom tohto roku budú osadené prvé okná a následne ďalšie prvky, ktorými budú vyplnené otvory a fasáda.  

Naďalej pripravujeme vzorové byty, na ktorých testujeme inštaláciu technológií (rekuperácia, kúrenie, chladenie). Plánujeme vzorkovať aj viditeľné zriaďovacie prvky ako obklady a dlažby. Súčasne prebieha už spomínaná optimalizácia objektového systému kúrenia a chladenia v spolupráci s Bratislavskou teplárenskou spoločnosťou. Výsledkom je vynikajúco energeticky zoptimalizovaný systém s ohľadom na ekonomiku nákladov pre jednotlivých klientov.

 

Marek Moucha

Pôsobí vo funkcii projektového manažéra v spoločnosti Mint Investments. Študoval na ČVUT v Prahe odbor stavebné inžinierstvo - konštrukcie pozemných stavieb. V odbore pôsobí 10 rokov, z toho 6 rokov v spoločnosti Mint.  

Projekty vo funkcii projektového manažéra:

  • realizácie komplexnej rekonštrukcie (vrátane HVAC) počas prevádzky - kancelárska budova International Business Center Prague v Karlíne (Praha),  
  • fitouty, foodcourty, refity a rekonštrukcie kancelárskych a obchodných centier,
  • projektová dokumentácia DSP (dokumentácia pre stavebné povolenia), rekonštrukcia prémiovej budovy Na Příkopě 9/11 v Prahe 1,
  • projektová dokumentácie (DSP) bytového domu, Žižkov, Praha 3.