Čím vás projekt Metropolis zaujal najviac?

Metropolis je veľmi zaujímavý projekt, ktorý do lokality downtownu prináša jedinečnú architektúru. Nám v Grinity je táto zóna blízka, neďaleko máme kanceláriu, takže nad stavbou niekedy vykonávame dozor aj z okna. Pred nástupom na projekt sme sa oboznámili s historickými danosťami zóny, na základe čoho sme predpokladali, že nás na tomto projekte čaká niekoľko zaujímavých a náročných výziev. Ďalej nás na tomto projekte upútala kombinácia faktorov - zaujímavá architektúra, zaujímavá lokalita a zaujímavý developer. Od úvodných rokovaní s ním sme cítili, že chémia medzi nami funguje a čaká nás úspešná spolupráca.  

 

Čo bolo pre vás pri tomto projekte najväčšou výzvou?

Náročné bolo na začiatku samotné zakladanie objektu, keď sme museli zohľadniť historický a environmentálny aspekt daného územia. Aj keď sme boli dobre pripravení, jeden nikdy nevie, čo sa nachádza v zemi, kým sa nezačne kopať. Spolu s investorom a generálnym projektantom sme hľadali také riešenia, ktoré sú bezpečné a zároveň finančne efektívne. Nadnesene povedané, určite sa dá do zeme naliať obrovské množstvo betónu a všetko bude fungovať krásne, ale na druhej strane to nebude v poriadku z pohľadu investícií. Čiže bolo potrebné nájsť také riešenie, ktoré by bolo technicky realizovateľné v daných podmienkach a finančne efektívne pre investora.

 

Aj vďaka projektu Metropolis je downtown bezpečnejší.

Určite môžem potvrdiť, že vďaka tomu, že sa v downtowne stavia, dochádza k redukcii, v niektorých prípadoch až k úplnému odstráneniu environmentálnej záťaže, ktorá sa tu nachádzala. Developeri a investori na vlastné náklady aktívne zvyšujú bezpečnosť celej zóny, či už ide o likvidáciu nevybuchnutej munície, alebo spomínanú environmentálnu záťaž.

 

Mala vaša spoločnosť už predtým nejaké skúsenosti s lokalitou?

V downtowne sme pracovali na projekte rekonštrukcie Pradiarne 1900. Je to administratívna budova, ktorá však mala svoje špecifické výzvy. Vzhľadom na to, že išlo o historický objekt, bolo treba rešpektovať okrem iného napríklad historické technologické postupy. V tomto sme sa mohli plne spoľahnúť na kolegov, ktorí vďaka svojmu odhodlaniu, predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam pomáhali hľadať také riešenia, aby bola zachovaná historická hodnota objektu.

 

Ak by ste porovnali Metropolis s ostatnými budovami, v čom sa tento rezidenčný projekt odlišuje od ostatných?

Vyzdvihol by som moderný systém stropného kúrenia a chladenia, ktorý je nadštandardným riešením v tejto zóne. Predstavuje veľkú pridanú hodnotu z pohľadu užívateľského komfortu, pretože všetci dobre poznáme nevýhody klasickej klimatizácie a klasických radiátorov.

 

Ako hodnotíte materiálové a technologické vybavenie Metropolisu?

Veľmi pozitívne. Oceňujem, že developer zbytočne nešetrí, nehľadajú sa lacné riešenia, ktoré by mohli tento objekt „dobehnúť“ počas budúcej prevádzky. A čo je podstatné, dbá sa na vysokú kvalitu všetkých prvkov objektu, či už ide o technologické zariadenia budovy, povrchové úpravy, konštrukčný a fasádny systém, ventiláciu, rekuperáciu alebo okná. Na základe mojich skúseností hodnotím Metropolis z pohľadu použitých technológií a materiálov ako vysoko nadštandardný projekt.

 

Aký je váš názor na výber stavebnej spoločnosti Takenaka? Čo očakávate od tejto spolupráce?

Takenaka je spoločnosť, ktorá má takmer 400-ročnú históriu v oblasti stavebníctva a aj tento aspekt určitým spôsobom nastavuje naše očakávania voči nej. Stretli sme sa na projekte Jaguár – Land Rover v Nitre, v rámci ktorého naša spoločnosť zabezpečovala komplexný projektový manažment a technický dozor pre JLR a Takenaka bola jedným z generálnych dodávateľov stavby.

S iným tímom Takenaky som osobne spolupracoval aj na výstavbe kancelárskych priestorov pre e-commerce lídra, v rámci ktorej bola v jednej fáze Takenaka generálnym dodávateľom. Vedeli sme, že od nich môžeme očakávať kvalitný erudovaný skúsený tím, ktorý bude pre tento projekt prínosom. Mohli sme sa spoľahnúť, že svojím korektným prístupom vie Takenaka garantovať zmluvné dohody.

 

Čo spája Mint, Takenaku a Grinity na Metropolise? Čo je pri takejto spolupráci dôležité?

Stretol sa tu tím, ktorý má spoločný cieľ – vybudovať v dowtowne kvalitnú budovu s výnimočnou architektúrou a nadštandardným vybavením. Tomu podriaďujeme celý priebeh projektu. Diskusie sú niekedy náročné, ale my vieme nájsť spoločnú reč aj pri zložitých témach – a to je podľa mňa kľúčové. Každý projekt je živým dynamickým procesom, každý deň prichádzajú nové výzvy a nové okolnosti, ktoré musíte riešiť. Avšak s konštruktívnym prístupom je možné zvládnuť aj neľahké situácie.

 

Čo sa podľa vás zmenilo v rezidenčnom developmente za posledných 10 rokov?

Vo všeobecnosti môžem povedať, že sa výrazne posunuli požiadavky najmä na kvalitu v realizačnej časti. Celkovo vidím pozitívnu zmenu v prístupe developerov a stavebných firiem ku kvalite projektov a stavebných procesov. Na tento vývoj majú vplyv aj klienti, ktorí sú čoraz náročnejší a keďže nehnuteľnosti sú drahšie, za svoje peniaze očakávajú viac. Ich rastúce nároky sú zároveň hnacím motorom toho, aby sa hľadali riešenia a aby trh napredoval.

 

Ako sa podľa vás tento segment bude vyvíjať? Čo sa v stavebníctve udeje v najbližšom období?

Podľa môjho názoru je najväčším motivátorom nejakej zmeny dlhodobý nedostatok pracovnej sily alebo odborných profesií, ako sú murári, obkladači, zvárači a iní. Sú to málo atraktívne povolania a chýbajú nielen na Slovensku – je to celosvetový trend. Preto si myslím, že sa budúcnosť stavebníctva bude posúvať smerom k strojovej výrobe. Už teraz existujú 3D tlačiarne domov, respektíve určitých prefabrikovaných prvkov, ktoré sa používajú na väčších stavbách. Ďalšia možnosť, ako bude stavebníctvo napredovať, je prefabrikovaná výroba celých boxov alebo ucelených častí objektov. Výroba sa, myslím, presunie viac k robotizácii a minimalizácii ľudskej pracovnej sily priamo na stavbe.

 

Mgr. Martin Tkáč
Je Senior Project Manager v spoločnosti Grinity, s. r. o., v organizačnej zložke Slovensko. Vo firme pracuje od 1. júla 2016. Počas svojho pôsobenia v Grinity mal možnosť spolupracovať na viacerých investičných projektoch na Slovensku a v Rakúsku a niektoré z nich aj riadil.