Bytová výstavba pred 20 rokmi a dnes – v čom je podľa vás najväčší rozdiel a posun?

Pred 20 rokmi bola koncepcia výstavby úplne iná. Projekty boli navrhované inak, ako je tomu dnes. Prihliadalo sa na to,  aby boli hlavne finančne dostupné a cena bytov bola nízka. Projekty sa navrhovali tak, aby vyšli finančne, no na kvalitnú architektúru neostávali peniaze, nebolo zvykom platiť drahého architekta. 
Kým na západe mala architektúra dlhoročnú tradíciu, u nás nebol trend zaoberať sa estetikou bytovej architektúry, pohľad na ňu bol skôr pragmatický. 
Efektívnosť bytov sa však už v tom čase v určitej miere riešila. O dispozíciách rozhodovala stavebná firma (v tom čase vo veľa prípadoch zároveň developer) a neskôr „ranní developeri“, ktorí stavali v tom období bez výraznejších skúseností a s materiálmi, ktoré boli vtedy dostupné. 

Práve skúsenosti a prístup mnohých súčasných developerov, ako aj používanie kvalitnejších materiálov vo výstavbe, umožnili obrovský pokrok na trhu a posun ku kvalitnejšej architektúre. Dnes sa vo veľkej miere prípadov dá povedať, že developeri majú dobrý architektonický vkus a používajú množstvo kvalitných materiálov, čo sa prejavuje v celkovej kvalite projektov. Táto sa neskôr premieta do lepšej kvality bývania pre obyvateľov. Cítiť ju v prostredí, v ktorom žijú, pričom súčasné bývanie je porovnateľné s kvalitou bývania na západe. Rovnako trhu pomohlo to, že sa za tie roky profesionalizoval a v podnikaní s nehnuteľnosťami zostali tí najlepší, ktorí chcú stavať kvalitné projekty tak, aby mali komerčný úspech. 


To určite platí aj o Minte. Čomu vďačíte za to, kde sa dnes Mint Investments nachádza? 

Vďačíme za to najmä tomu, že celkovo objemovo narástol celý biznis Asset Managementu nehnuteľností, a že sa profesionalizoval. Pred 20 rokmi bol Asset Management nehnuteľností celosvetovo malým sektorom oproti tomu, akým je dnes. Ako typ podnikania vznikol len pred 25 – 30 rokmi, čiže v období, keď stavali najmä stavebné firmy a nebolo toľko developerov. Ale zmenilo sa to a dnes je celý trh s nehnuteľnosťami oveľa prestížnejším odvetvím, priťahuje viac kvalitných ľudí a viac profesionálov.  Dnes investície do nehnuteľností a ich správa sú podstatné pre všetkých. Pre ľudí, rodiny, inštitucionálne fondy, ktoré sa špecializujú na nehnuteľnosti, ako aj pre ďalších veľkých investorov, akými sú penzijné fondy. 

My sme sa v Minte od začiatku špecializovali na vybrané segmenty biznisu a aj vďaka tomu dnes patríme k najlepším hráčom na trhu. Máme viac profesionálov, ktorí prišli z rôznych horizontov a fungujeme ako tím. Neustále sa snažíme zlepšovať a hľadáme nové príležitosti. Pozorne sledujeme trh a premýšľame, kam speje, sledujeme jeho vývoj, a to nám pomáha robiť správne rozhodnutia. Dokážeme flexibilne reagovať na zmeny a situácie na trhu. Dokážeme efektívne presmerovať „naše investície“, ako napríklad za posledné obdobie z retailovej oblasti viac do rezidenčného trhu.


Ktoré faktory najviac ovplyvňujú váš sektor? Ako sa vás dotkli krízy uplynulých období? 

Oblasť nehnuteľností je priamo ovplyvnená makroekonomikou a mikroekonomikou. Z  pohľadu mikroekonomiky vnímam pozitívne to, že Slovensko veľmi dobre zvládlo pandémiu, že ľudia majú peniaze a chcú ich investovať do bývania v dobrých lokalitách. Čo sa týka makroekonomiky, najväčší strach mám z neistoty posledných 2 rokov, ktorá vyplýva z neustálych zmien cien stavebných materiálov, čo vytvára neistotu okolo developmentu a stavebníctva. A poslednú dobu je to navyše vojna na Ukrajine, ktorá prehlbuje neistotu a obavy. Táto má obrovský negatívny dopad a nielen na náš sektor. Rastúca neistota ovplyvní dostupnosť materiálov, stavebné firmy a ich ochotu stavať nové projekty. Myslím si, že v dôsledku konfliktu nasledujúcich 24 – 36 mesiacov nepôjde mnoho projektov do výstavby. Analytici už dnes predpokladajú globálnu stagnáciu spojenú s vysokou infláciou a je možné očakávať, že to negatívne ovplyvní všetkých. 


Čo vám po pracovnej stránke prináša najväčšiu radosť? 

Najmä to, keď vidím, že spoločná vízia sa komerčne uplatňuje a že náš projekt je evidentne dobre vnímaný a dobre sa predáva. To je to, z čoho mám z investorského pohľadu radosť. Rovnako z toho, že tím, ktorý na tomto projekte pracuje, nerobí chyby, ale naopak, že vystihol produkt a jeho načasovanie, a že sa nám spoločne podarilo spustiť ho včas do predaja, a to aj napriek neistotám, ktoré oproti dnešným boli, zdá sa, ďaleko istejšie. Mám veľkú radosť z tohto tímu, ktorý na projekte Metropolis pracuje a osobne sa veľmi teším ako dobre funguje. Pre mňa je veľmi podstatné a vzácne, že všetci pracujú spolu, čo je aj vidieť na pekných výsledkoch.